Proofreading en redactie in de Duitse taal

Proofreading

Het proofreaden heeft betrekking op de louter grammaticale toetsing van een tekst. Hiertoe behoren correcties van de spelling, interpunctie en de zinsbouw.
 

Redactie

Bij het redigeren is altijd ook het proofreaden inbegrepen. Het gaat echter nog veel verder dan dat? Het redigeren heeft immers niet uitsluitend alleen betrekking op de grammatica, hierbij wordt verder de stijl, de structuur, de logica, de causale verbanden en de samenhang van een tekst gecontroleerd. De redactie is dus uiteindelijk, wat een tekst afgerond en afgestemd maakt.

 

 
die-wortmanufaktur.net
Am Hafen 26
26826 Weener
Tel.: +49 (0) 4951 / 66 39 29 1
Fax: +49 (0) 4951 / 66 39 29 1